Eldningsförbud i Lidköpings kommun

 


Det är torrt i mark och skog och från och med idag den 26 maj kl 12.00 och tillsvidare är det eldningsförbud i Lidköpings kommun, detta enligt information på kommunens hemsida.

Förbudet gäller eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Du får alltså inte elda med kol, briketter, pinnar eller annat fast bränsle i skog och mark. Däremot får du grilla vid iordningställda platser där faran för antändning och spridning är låg. Mer finns att läsa här (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) https://www.msb.se/…/brandsakerhet-i…/eldningsforbud/
Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida