Här söks det bygglov i Lidköpings kommun


Här är alla inkomna ansökningar och anmälningar till byggenheten på Lidköpings kommun under vecka 20.

SÄVARE 8:41 Anmälan om utvändig ändring av kyrka, fasad- och fönsterbyte.
SPARVEN 7 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av staket.
SUNNERBY 6:8 Tillsyn inom strandskyddat område, anläggande av väg och utökning mot beslutad tomtplats.
NATTSMYGEN 2 Tillsyn gällande hissar (och andra motordrivna anordningar).
TÖMMEN 1 Ansökan om bygglov för nybyggnad av kärlskåp för sophantering.
GULDBAGGEN 3 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, inglasning av befintlig altan.
KVITTORP 7:2 Anmälan om installation av eldstad, vedeldad bastu.
IDOGHETEN 5 Anmälan om ändring av konstruktion, befintligt uterum vinterbonas.
SKOG 1:13 Anmälan om installation av eldstad, braskamin och rökkanal.

 

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida