Här söks det bygglov i Lidköpings kommunHär är alla inkomna ansökningar och anmälningar till byggenheten på Lidköpings kommun under vecka 22.

RÅDA 2:63 Anmälan om installation av eldstad och rökkanal.
EGENSTORP 1:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage, rivning av befintlig byggnad.
KASTANJEN 4 Ansökan om bygglov för ombyggnad av befintligt tak till balkong, byte av takkupa.
OTTERSTADS-EKE 1:54 Ansökan om strandskyddsdispens för nätstation.
SUNNERBY 1:52 Ansökan om bygglov för nybyggnad av soltrappa med erosionsskydd.
KOLMESJÖ 1:34 Anmälan om installation av eldstad.
TORESTORP 1:38 Anmälan om installation av eldstad, braskamin och skorsten/rökkanal.

 

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida