Bygglov klart för Lantmännens miljardsatsning

Byggchef Malin Bengtsson på Sektor samhälle, Anna Sundbom, näringslivschef på Lidköpings kommun och Magnus Fransson, chef för Technical Projects, Lantmännen Biorefineries, vid ytan avsedd för produktion av ärtprotein.

I september gick Lantmännen ut med nyheten om utökad produktion i Lidköping. Den investerade miljarden kommer att resultera i ett trettiotal arbetstillfällen när fabriken är på plats och förväntas skapa ytterligare arbetstillfällen i angränsande branscher. Dessutom kommer själva bygget hålla mellan 200 och 300 personer sysselsatta.

Diskussioner om den storskaliga produktionsanläggningen för ärtprotein i Lidköpings östra hamn har pågått mellan Lidköpings kommun, Lantmännen och Lidköpings energi sedan 2018 och planeringsarbetet för själva byggandet har pågått sedan oktober 2022. De återkommande mötena mellan Lidköpings kommun och Lantmännens projektavdelning har hittills gått ut på att gå igenom förutsättningar som ligger till grund för bygglovsansökan. Miljö- och byggnadsnämndens beslut är nu fattat och projektet kan därmed fortsätta enligt gällande planering.
– För att kunna få en sådan här stor etablering att fungera är det viktigt att vi är med långt innan bygglovshandlingarna är färdiga. Då har vi möjlighet att gå igenom de förutsättningar som finns på platsen samt vilka underlag som behöver tas fram för en komplett bygglovsansökan. I fallet med Lantmännen Biorefineries har vi haft ett fint och nära samarbete. För Lidköpings kommun är det viktigt att få ta del av kundens, planer, behov och utmaningar för att kunna skapa så bra förutsättningar som möjligt, säger byggchef Malin Bengtsson på Sektor samhälle.
Satsningarna inom västsvensk livsmedelsindustri är en utveckling helt i linje med den regionala utvecklingsstrategin. Strategin tar sikte på omställningen till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle, där livsmedel är ett utpekat styrkeområde.
– Att få bygglov för den här stora anläggningen i Lidköping är givetvis en enormt viktig milstolpe i projektet, säger Magnus Fransson, chef för Technical Projects inom Lantmännen Biorefineries. Vi uppskattar verkligen det goda samarbetet vi har med Lidköpings kommun vilket underlättat processen för oss på Lantmännen. Nu kan projektet helt fokusera på att avsluta förprojekteringen för att runt årsskiftet ta det slutgiltiga beslutet om genomförandet av vår miljardsatsning på en ärtproteinfabrik i Lidköping.
Produktion av ärtproteiner kommer att komplettera det befintliga sortimentet av hållbara spannmålsbaserade proteiner från vete och havre. Ärtan är en bra gröda att ha i växtföljden och är, för klimatet, ett viktigt substitut till den importerade sojabönan.
– I våras startade vi upp arbetet med att utveckla vårt livsmedelskluster här i Lidköping. Detta är ett av flera initiativ som syftar till att stödja livsmedelsbranschen i vårt område. Lantmännens satsning ger oss en fantastisk bra start att sätta Lidköping och Skaraborg på kartan när det gäller hållbara matsystem med möjlighet att kunna bli ett centrum för växtproteiner, säger Anna Sundbom, näringslivschef på Lidköpings kommun.
Investeringen medfinansieras av Naturvårdsverket genom Klimatklivet som är en del av Europeiska Unionens investeringsprogram NextGenerationEU. Den nya produktionsanläggningen beräknas stå klar i början av 2026.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida