Den 1 juli får eleverna sitt antagningsbesked


2 740 sökande har antagits till ett nationellt program på gymnasier inom Skaraborgs samverkansområde och den 1 juli kan eleverna se sina antagningsbesked.

Yrkesprogrammen ökar i popularitet vilket är glädjande för Skaraborgs arbetsmarknad.

– 80,5 procent har fått sitt förstahandsval tillgodosett.
– De kommunala gymnasieskolorna i Skövde och Lidköping har starkast söktryck tillsammans med Volvogymnasiet i Skövde.
– Fordon- och transportprogrammet sticker ut bland yrkesprogrammen som särskilt attraktivt detta år

Skaraborgs kommuner samverkar för att ge våra barn och unga de bästa förutsättningar för ett gott liv. Detta gör vi genom insatser för praktik i olika former, samverkan mellan skola och arbetsliv, arbete för trygghet och studiero och ökade förutsättningar för att kunna fullfölja sin utbildning. Eleverna från Skaraborg kan logga in via www.utbildningskaraborg.se och se sitt antagningsbesked den 1 juli kl. 09.00. Eleverna loggar in med samma inloggningsuppgifter som de hade när det sökte till gymnasiet. Eleverna ska svara på sitt antagningsbesked innan den 25 juli 2023. Därefter görs reservantagningar till de platser som har blivit lediga. Elever kommer alltså även kunna få besked under augusti månad. Slutantagningen är den antagning som genomförs på elevernas slutbetyg. Merparten av alla sökande elever höjer sina betyg från höstterminsbetyget till slutbetyget, varpå antagningsresultatet kan förändras från preliminärantagningen till slutantagningen. Meritvärden per program och statistik över hur många elever som har blivit antagna presenteras på www.utbildningskaraborg.se under rubriken LOGGA IN den 1 juli.
Utbildning Skaraborgs antagningskansli sköter antagningen åt gymnasieskolorna i Skaraborgs kommuner samt åt Skaraborgs friskolor. Antagning till Naturbruksgymnasierna sköts av Västra Götalandsregionen.

Kommunala gymnasieskolor i Skaraborg:
– De la Gardiegymnasiet i Lidköping
– Gymnasium Skövde
– Katedralskolan i Skara
– Lagmansgymnasiet i Vara
– Rudbecksgymnasiet i Tidaholm
– Vadsbogymnasiet i Mariestad
– Ållebergsgymnasiet i Falköping

Fristående skolor i Skaraborg:
– Academy of Music and Business I Vara
– Drottning Blankas Gymnasieskola i Skövde
– Lichron Teknikgymnasium i Skövde
– NTI Gymnasiet i Skövde
– Olinsgymnasiet i Skara, Götene, Tibro, Sparresäter och Vänergymnasiet Olins i Mariestad
– Praktiska Gymnasiet i Skövde
– Realgymnasiet i Skövde
– Volvogymnasiet i Skövde

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida