Här söks det bygglov i Lidköpings kommun


Här är alla inkomna ansökningar och anmälningar till byggenheten på Lidköpings kommun under vecka 26.

KEDUM 3:5 Anmälan om installation av eldstad, braskassett och rökkanal/skorsten.
BLÅMESEN 1 Ansökan om bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad, ny dörr.
MARGRETELUND 1:1 Ansökan om bygglov för skylt.
STRÖ 3:4 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
VULCANUS 3 Ansökan om bygglov för skylt.
KARTÅSEN 1:1 Ansökan om bygglov för nybyggnad av pumpstation.
SADELN 8 Förfrågan om rivning av murstock efter brand.
GREPEN 13 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad (skärmtak).

 

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida