Här söks det bygglov i Lidköpings kommun


Här är alla inkomna ansökningar och anmälningar till byggenheten på Lidköpings kommun under vecka 30.

SPINETTEN 9 Ansökan om bygglov för utvändig ändring av fasad, kulörbyte.
RÅDA 4:2 Tillsyn gällande olovligt byggande.
SKAVEN 1:28 Ansökan om bygglov för utvändig ändring av fasad och tak, kulörbyte.
FILSBÄCK 2:157 Ansökan om bygglov för utvändig ändring av fasad, byte av ytterdörrar och port.
ÄNGSBO 3:31 Tillstånd till ingrepp i fornlämning.
KLAMPEN 3 Ansökan om bygglov för utvändig ändring av fasad, byte av ytterdörr och sidoljus.

 

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida