Här söks det bygglov i Lidköpings kommun


Här är alla inkomna ansökningar och anmälningar till byggenheten på Lidköpings kommun under vecka 34.

SÅLLET 12 Anmälan om installation av eldstad, braskassett.
OTTERSTAD 2:4 Ansökan om bygglov för nybyggnad av kärlskåp för sophantering.
TOLSJÖ 3:28 Ansökan om strandskyddsdispens för ändrad användning av komplementbyggnad till gäststuga.
NORE 1:64 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus (inglasat uterum).
HYVELN 2 Ansökan om bygglov för skyltar.
FLÖJTEN 35 Anmälan om installation av eldstad, braskamin och rökrör/skorsten.
SUNNERSBERGS-OLOFSTORP 3:1 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad, befintlig ekonomibyggnad rivs.

 

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida