Västsvensk EU-konferens hölls i Skaraborg

Grön och digital omställning var temat för den Västsvenska EU-konferensen som hölls i Skövde den 21-22 september.

Den 21-22 september arrangerades Västsvenska EU-konferensen i Skövde, Skaraborg. Ett hundratal beslutsfattare och tjänstepersoner från Västra Götaland, Halland och Värmland tog del av föreläsningar, studiebesök och nätverkande – allt med ett EU-perspektiv.

Bland talarna fanns Annika Wäppling Korzinek, chef för EU-kommissionens representation i Sverige, Göran von Sydow, direktör på SIEPS, samt Åsa Vikner, RISE. Jörgen Warborn (M) och Carina Ohlsson (S), ledamöter av Europaparlamentet, delade med sig om erfarenheter från arbetet i parlamentet med utgångspunkt i EU:s arbete med grön och digital omställning. Det var även en panel där politiker från de deltagande regionerna delade med sig av sina tankar kring EU-frågor i det regionala sammanhanget. Under konferensen gavs också exempel på projekt som möjliggjorts med EU-finansiering och att gå på studiebesök på lokala företag och verksamheter som kännetecknas av sin höga innovationsnivå.
– Det är oerhört bra att vi idag kan samlas kring EU-frågor på regional och kommunal nivå. Jag är en vurmare av regioner. För mig blir det, på plats i Bryssel, tydligt vilken central roll regioner i Europa har även i EU-sammanhang. EU- är beroende av regionerna, och regionerna är beroende av EU, säger Madeleine Jonsson (MP), ordförande Miljö- och regionutvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen.
Västsvenska EU-konferensen är en mötesplats för tjänstepersoner och beslutsfattare som arbetar för regional och lokal utveckling i Västsverige. Årets tema var grön och digital omställning med fokus på den gröna samhällsomvandlingen lokalt, regionalt, nationellt och på EU-nivån.
– Det är viktigt att vi som arbetar på regional och lokal nivå nyttjar potentialen inom EU. Det är också alltid roligt att få visa upp Skaraborg och inte minst Assar som är en av Sveriges viktigaste innovationsarenor för framtidens industri, säger Kristofer Svensson Förbundsdirektör på Skaraborgs Kommunalförbund.
Västsvenska EU-konferensen hålls en gång per år och nästa år arrangeras den av Region Värmland. Arrangörer för konferensen är Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, Region Värmland och Region Halland.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida