Här söks det bygglov i Lidköpings kommun


Här är alla inkomna ansökningar och anmälningar till byggenheten på Lidköpings kommun under vecka 41.

FLÖJTEN 73 Anmälan om installation av eldstad, braskamin och rökkanal.
FISKAREN 3 Information från Länsstyrelsen om fråga om byggnadsminnesförklaring av kv. Fiskaren 3.
STAMDIKET 4 Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
KEDUM 3:70 Anmälan om installation av eldstad, braskamin och skorsten/rökkanal.
RODDAREN 3 Anmälan om installation av trappstolshiss.
ÅGÅRDEN 1:9 Anmälan om rivning av tryckstegringsstation.
SLÄGGAN 2 Samråd om tillstånd för hantering av brandfarlig vara.
VÄLA 7:7 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
VILLA GIACOMINA 1:15 Ansökan om rivningslov för rivning av tryckstegringsstation.
SKALUNDA 1:2 LST Kulturmiljöenheten (Beslut för kännedom) Beslut om tillstånd att utföra arkeologisk undersökning inom fornlämningsområden.
FREGATTEN 1 Ansökan om bygglov för nybyggnad av mur, befintligt plank rivs.
NOLBACKA 1:9 Länsstyrelsens beslut 2023-10-12 att ge dispens från strandskyddsbestämmelserna för ersätta befintlig komplementbyggnad (gäststuga).
GILLSTAD 2:51 Underrättelse om avslutad förrättning, fastighetsreglering berörande Gillstad 2:51 och Glastorp 1:13.
LED 1:28 Anmälan om installation av eldstad, braskamin och rökkanal/skorsten.

 

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida