Skydda dina fåglar mot fågelinfluensa


Riskerna för spridning av fågelinfluensa bedöms öka de kommande veckorna då vilda fåglar förflyttar sig till nya områden. Det är nu viktigt att skydda tamfåglar från kontakter med vilda fåglar och att tänka extra på goda smittskyddsrutiner.

Sedan 2021 har fågelinfluensavirus cirkulerat bland vilda fåglar under alla årstider i Europa, till skillnad från tidigare år då smittspridning främst setts i samband med att flyttfåglar anlände till Europa under hösten. Det finns många olika varianter av fågelinfluensavirus och virus förändras kontinuerligt, olika varianter kan vara olika smittsamma för olika arter. Under 2023 är det en virusvariant som framförallt drabbar mås som har dominerat i Europa och Sverige, men den har inte lett till några omfattande utbrott hos tamfåglar. Det är dock svårt att förutse om den varianten kommer fortsätta att dominera eller om andra varianter kan bli aktuella. Höstflytten innebär att vilda fåglar är i rörelse, det innebär att nya varianter kan få spridning.
Sedan början av september har vi inte haft några fall av fågelinfluensa i Sverige. Men risken för spridning från vilda fåglar till tamfåglar ökar generellt under de kalla månaderna. Viruset överlever längre i miljön när det är kallt, vilket ökar risken för indirekt smittspridning via människor, transporter eller utrustning. Under vintern ökar också antalet gäss, änder och svanar i södra Sverige och de samlas i stora grupper där smittspridningen kan bli omfattande.
– Risken för smitta till fjäderfän kan öka snabbt nu och det gäller att ligga steget före och åtgärda eventuella svaga punkter i smittskyddet på gården, säger Malin Grant, epidemiolog på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Viktigt med bra biosäkerhet
Du som djurägare har ansvar för att alltid ha bra biosäkerhet för att skydda dina fåglar från smitta. Det är också viktigt att du som djurägare alltid tar kontakt med veterinär vid kliniska symtom, avvikelser i produktion eller ökad dödlighet bland dina fåglar som skulle kunna tyda på fågelinfluensa.
– Goda hygienrutiner är A och O för alla djurägare året runt. Det är också bra att förbereda sig för att det kan bli aktuellt att ta in sina fåglar i inhägnad eller inomhus för att skydda dem mot kontakt med vilda fåglar. Om du har problem med förekomst av vilda fåglar, särskilt andfåglar i närheten av din anläggning, är det extra viktigt att du gör allt du kan för att förhindra kontakt med dina fåglar, säger Enisa Miljanic, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket.
Vi följer noggrant utvecklingen av fågelinfluensa på vilda fåglar i Europa och Sverige för att snabbt kunna agera och införa nödvändiga restriktioner med målet att minimera risken för att fjäderfä och andra fåglar i fångenskap ska drabbas.
Fågelinfluensaviruset som cirkulerar nu är generellt mycket väl anpassat till fåglar, men den senaste tiden har man även sett fall med däggdjur som smittats efter kontakt med smittade vilda fåglar. Efter flera fågelinfluensafall på pälsfarmar i Finland har Jordbruksverket och SVA uppmanat minkbranschen i Sverige att ha goda biosäkerhetsrutiner.

Vad du som djurägare kan göra
-Förhindra kontakt med vilda fåglar och minimera risken för indirekt kontakt med vilda fåglar och deras fjädrar och avföring.
-Gör området på din anläggning oattraktivt för vilda fåglar till exempel genom att undvika foderspill, vattenansamlingar eller annat som kan locka vilda fåglar.
-Se över byggnader och utför nödvändigt underhåll så de är täta och har fungerande vattenavrinning.
-Säkerställ att ventilationsdon är fågelsäkrade och laga eventuella brister i fågelnät och huvar.
-Ge foder och dricksvatten inomhus eller under ett skydd utomhus om du håller dina fjäderfän utomhus. På så sätt kan du minimera risken för att locka vilda fåglar till det område där dina fåglar vistas.
-Inrätta en hygiengräns där du byter kläder och skor samt tvättar händerna med tvål och vatten (använd gärna också handsprit) innan du går in i utrymmen där du håller fåglar.
-Se till att endast nödvändig personal har tillträde till djurutrymmena.
-Klipp ned gräs och håll rent runt byggnader och inhägnader.
-Kontrollera och bekämpa skadedjur regelbundet.

Rapportera döda vilda fåglar
För att få ett bra underlag för att bedöma risken för utbrott av fågelinfluensa i olika regioner uppmanas allmänheten att fortsätta att rapportera sjuka eller döda fåglar till SVA på rapporteravilt.sva.se

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida