Här söks det bygglov i Lidköpings kommun


Här är alla inkomna ansökningar och anmälningar till byggenheten på Lidköpings kommun under vecka 3.

SUTAREN 3 Ansökan om bygglov för skyltar. Novotel AB
GREPEN 21 Ansökan om rivningslov för rivning av lagerbyggnad. Fastighetsbolaget Stenportsgatan 92 AB
KARTÅSEN 1:1 Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad (oisolerad sorteringshall). Lidköping Miljö och Teknik AB
RACKEBY 1:6 Underrättelse om avslutad förrättning, fastighetsreglering och fastighetsbestämning berörande Rackeby 1:6, 2:3, 2:13, 2:16, 3:4, 3:8, 4:2 och 4:6. Lantmäteriet
VILLA GIACOMINA 1:4 Ansökan om bygglov för invändig ändring/inredande av samlingslokal, installation av två toaletter. Lidköpings Missionsförsamling
SADELN 8 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Privatperson
KARTÅSEN 1:1 Underrättelse om beslut i avslutad lantmäteriförrättning, anläggningsförrättning berörande Kartåsen 1:1 m fl. Lantmäteriet
SKOG 2:14 Anmälan ”Attefall” om tillbyggnad av fritidshus, nybyggnad av attefallsbyggnad. Privatperson
SELEN 1 Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (inglasning av balkong). Privatperson
HUSBACKEN 1:7 Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad. Privatperson
PAPEGOJAN 30 Anmälan ”Attefall” om tillbyggnad av del av tvåbostadshus (inglasat uterum). Privatperson
SNÖDROPPEN 6 Anmälan ”Attefall” om tillbyggnad av enbostadshus (entré). Privatperson
SUNNEGATA 4:6 Underrättelse om avslutad förrättning, avstyckning från Sunnegata 4:6 och anslutning enligt 42 A § anläggningslagen. Lantmäteriet
KÄLLSTORP 1:105 Underrättelse om avslutad förrättning, avstyckning och fastighetsreglering berörande Källstorp 1:105 och Tranum 2:13. Lantmäteriet

 

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida