Här söks det bygglov i Lidköpings kommun


Här är alla inkomna ansökningar och anmälningar till byggenheten på Lidköpings kommun under vecka 19.

SANNORNA 5:1 Anmälan om installation av ventilationssystem. Lidköpings kommun, Sektor service
KAMBO 1:20 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad, ersätter befintliga komplementbyggnader. Privatperson
SÄVARE 8:41 Ansökan om bygglov för utvändig ändring av församlingslokal, installation av ramp. Vinninga Filadelfiaförsamling
ÄLEBERG 2:6 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad. Privatperson
GLASTORP 1:11 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Privatperson
ACHILLES 8 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Privatperson
NATTSMYGEN 2 Tillsyn gällande hissar (och andra motordrivna anordningar). Vänerlid Handelsbolag
SKEPPAREN 12 Ansökan om bygglov för skylt. Novotel AB
VIRVELVINDEN 1 Tillsyn gällande hissar (och andra motordrivna anordningar). Lidköpings Kommun
LAXÖRINGEN 14 Ansökan om bygglov för nybyggnad av radhus (6 stycken lägenheter). Intersilva AB

 

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida