Ny dikt av Arne Appelqvist från Lidköping

Foto: Pixabay.
PINGSTENS GRÄNSLAND VID VÄNERN

Till hänryckningstidens besjälade lundar
går gränslandets eviga brus från vår sjö.
Länkar till helhet när pingstdagen stundar
sitt ordlösa budskap till Berg och till Ö.
Vördnad och väntan i vindarnas fläktar
går bort mot ängar med vitsippors dräkt.
Markerna doftar av vårblommors nektar,
dofter som surrande humlor har väckt.
 
I Alltet av skönhet som pingsthelgen bjuder,
lyser naturen i vårhimlens glans. 
Skapelsen står i de vackraste skruder,
sakralaste bonad med yrande trans.
Ett bråddjup av andlighet, kärlek och längtan,
där Evighet anas i blommorns Sal.
En länk till det fagra som skälver av trängtan
där tystnaden dväljs i en prunkande dal.
 
En rodnande himmel i Vänerlands riken
bär floder av skönhet, av trängtan och tro, 
när morgnarnas dimhav har lättat vid viken
och daggen på ängarnas gräs gått till ro.
I vitsippans  lundar och skogarnas tempel, 
i vildvackra landskap med läkande saft,
har kyrkorumsstillhet och tro satt sin stämpel,
evighets ljusning med vördnadens kraft
 
Vilan i tystnad och försommarruset
bryts av ett dån när en stormvind drar fram.
Tungor av eld i  det bländande ljuset
går över bergens och åsarnas kam.
Flammor berättar om pingsthelgens under,
drar över Vänern med åskvädrets front.
Snart segrar solen mot blixtar  och dunder,
helar och läker vid blånande horisont.
 
Arne Appelqvist
Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida