Annonspriser

Första sidan 13:- per spaltmillimeter, övriga sidor 12:-.

Specialpriser under hösten 2021:
Åttondelssida (125x88 mm)...... 1 500:- inkl 4-färg (ord 3 240:-).
Kvartssida (125x180 mm)…….... 2 500:- inkl 4-färg (ord 6 480:-).
Halvsida (254x180 mm)…...….... 4 000:- inkl 4-färg (ord 12 960:-).
Helsida (254x360 mm)………...... 6 000:- inkl 4-färg (ord 25 920:-).

Fyrfärgstryck och reklamskatt ingår i samtliga priser. Spaltbredderna är 39, 82, 125, 184, 211 och 254 mm. Maximal spalthöjd 364 mm. Annons- och sidproduktion sker i Mac, Illustrator CS, InDesign CS och Photoshop CS. Färdiga annonser vill vi ha som pdf-filer i minst 170 dpi. Bilder ska vara i CMYK.

I samtliga annonspriser ingår att vi hjälper till att utforma annonsen. Moms tillkommer på samtliga priser.

Vill du boka annonsplats eller få mera information kontakta:
Urban Larsson på tel 0722-49 39 39 eller mejl urban@lidkopingsextra.se