Normal skörd

Totalskörden för oljeväxter, som raps och rybs, uppskattas bli drygt 0,42 miljoner ton. Det är den största skörden med oljeväxter på 2000-talet. Foto: Scandinav.

Årets totalskörd av spannmål i Sverige förväntas bli 5,5 miljoner ton. Det är en ökning med 11 procent jämfört med skörden förra året, men mindre än tre av de fem senaste skördarna. Det visar årets skördeprognos från Jordbruksverket.

Skörden per hektar för grödorna med störst areal, vilket är höstvete, vårkorn och havre, förväntas bli högre än genomsnittet för de senaste fem åren men är i nivå med den normskörd som beräknas med hjälp av de senaste 16 årens hektarskördar.

Höstvete svarar för drygt hälften av spannmålsskörden
Skörden av höstvete förväntas bli 3,0 miljoner ton vilket är på samma nivå som förra året. Hektaravkastningen förväntas öka med 7 procent till 7 040 kilo per hektar medans de odlade arealerna minskar. Höstvete förväntas stå för 54 procent av den totala spannmålsskörden.

Havre ökar och vårkorn är näst största grödan efter höstvete
Vårkorn är den näst största grödan och förväntas få en totalskörd på 1,2 miljoner ton vilket är 23 procent av den totala spannmålsskörden. Havre står för 12 procent av skörden och i år förväntas totalskörden öka med 18 procent till 0,7 miljoner ton jämfört med förra året. Orsaken förklaras med ökade hektarskördar jämfört med förra året.

Förväntad rekordskörd av oljeväxter
Totalskörden för oljeväxter, som raps och rybs, uppskattas bli drygt 0,42 miljoner ton. Det är den största skörden på 2000-talet. Ökningen förklaras främst av ökade arealer då hektarskörden för höstraps förväntas bli 3 390 kilo per hektar vilket är på samma nivå jämfört med förra året. Höstraps svarar för 92 procent av den totala oljeväxtskörden.

Jordbruksverkets metod för prognoserna
Prognosen baseras på statistiska samband mellan tidigare års temperatur, nederbörd och skördar. I beräkningarna används också uppgifter om odlade arealer för 2022. Prognosen säger inte något om kvaliteten på de grödor som skördas. Beräkningarna görs endast för hela landet. En förutsättning är att vädret i augusti och framåt blir som under ett normalår. Med ett normalår menas genomsnittet för de senaste 30 åren. Preliminär statistik för bärgade skördar kommer att publiceras 15 november.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida