Ny landshövding i Västra Götalands län

Sten Tolgfors, landshövding i Västra Götalands län. Foto: Henrik Brunnsgård.

Den 1 september tillträdde Sten Tolgfors posten som landshövding i Västra Götalands län. Han blir därmed myndighetens högsta ansvariga chef, med ett brett uppdrag inom en rad samhällsviktiga områden.

– Jag kommer till en kompetent, engagerad och mycket relevant myndighet, vars arbete under de kommande åren är viktigare och mer relevant än någonsin, säger Sten Tolgfors.
Han pekar ut tre uppgifter för myndigheten framöver som särskilt viktiga att arbeta med och utveckla – saker som har en stark koppling till det förändrade omvärlds- och säkerhetsläget:

  • Stödja regional utveckling och arbetsmarknad.
  • Uppbyggandet av det civila försvaret.
  • Demokratiuppdraget.

– Sveriges säkerhetspolitiska miljö har förändrats och försämrats. Det militära och civila försvaret utvecklas och tillförs resurser för ett starkare totalförsvar. Det påverkar både Försvarsmakten och Länsstyrelsen, bland annat genom vårt uppdrag inom det civila försvaret.
Samtidigt lyfter Sten Tolgfors den gröna omställningen och dess krav på förändrade produktionsmetoder och elektrifiering av fordon och produktion. Framtidens tillväxt och välstånd kräver mer elenergi.
– Vi behöver stödja regional utveckling och arbetsmarknad för att hålla ihop vårt län. Vi har ett uppdrag att värna utveckling och tillväxtförutsättningar i hela länet. För att samtidigt värna miljömål måste vi utveckla vår förmåga att hantera målkonflikter, säger Sten Tolgfors.
Han pekar också på betydelsen av kvalitativa och rättssäkra prövningar och tillståndsprocesser, där Länsstyrelsens hantering även tillgodoser behovet av skyndsamhet i omställningen. Arbetet med att bygga upp ett nytt kansli för Västra civilområdet ser han som en av årets viktigaste uppgifter.
– Vi är i början av ett brett och djupt byggande av vår förmåga där varje aktör – både företag och myndigheter – behöver analysera sina egna verksamheter och stärka motståndskraften och anpassningsförmåga för att kunna fungera i kris, och ytterst i krig.
Som regional valmyndighet är Länsstyrelsen en central del i demokratins infrastruktur.
– Vårt jämställdhetsarbete är likaså en viktig del av vårt demokratiuppdrag. På samma sätt ser jag en växande roll för oss gällande integration. Det är ett allvarligt problem för vårt län när människor hamnar utanför samhället, säger Sten Tolgfors.

Sten Tolgfors
Sten Tolgfors, född 1966, är uppvuxen i Åmål och återvänder i och med utnämningen till Västra Götaland. Han var riksdagsledamot från 1994 till 2006. Mellan 2006 och 2012 var han först handelsminister och därefter försvarsminister. Sedan 2013 har han varit verksam som konsult och författare. Sten Tolgfors förordnande som landshövding och chef för Länsstyrelsen i Västra Götalands län gäller till och med den 31 augusti 2028.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida