Här söks det bygglov

Här är alla inkomna ansökningar och anmälningar till byggenheten på Lidköpings kommun under vecka 35.

TUN 7:98 Anmälan om installation av eldstad och rökkanal
OTTERSTADS-EKE 1:59 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av stationshus för sjöräddningen med personalutrymmen och förråd
OTTERSTADS-EKE 1:59 Ansökan om bygglov för nybyggnad av stationshus för sjöräddningen, personalutrymmen och förråd
SALEBY 5:31 Anmälan om installation av ventilationssystem, och avloppssystem
SÄVARE 5:19 Anmälan om installation av ventilationssystem och avloppssystem
KÄRNAN 21 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
HASSLÖSA 10:59 Anmälan om installation av eldstad och rökkanal
HAMMAREN 1 Tillsyn gällande hissar (och andra motordrivna anordningar)
MANDELKREMLAN 4 Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad
SUNNERSBERGS PRÄSTBOL 1:1 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd
RÅDA 1:253 Anmälan om installation av eldstad och rökkanal/skorsten, ersätter befintlig kamin och skorsten
Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida