Satsning på vattenbruk och småskaligt fiske

I framtiden ska det satsas på vattenbruk och småskaligt fiske. Foto: Pixabay.

Sveriges förslag till havs-, fiskeri- och vattenbruksprogram 2021–2027 är godkänt av Europeiska kommissionen. Det är en viktig milstolpe för det nya programmet, som omfattar drygt 2 miljarder kronor. Programmet ska bidra till utvecklingen av konkurrenskraftiga och innovativa företag som producerar sjömat med utgångspunkt i en hållbar förvaltning av våra naturresurser.

– Det är ett mer fokuserat program än tidigare, med flera miljöförbättrande åtgärder och tydliga satsningar på vattenbruk och småskaligt fiske i linje med den svenska livsmedelsstrategin. EU-kommissionens godkännande är ett stort och viktigt steg på vägen mot att kunna öppna programmet senare i höst, säger Andreas Mattison, biträdande avdelningschef på Jordbruksverket.
Mer fokuserade stöd, en särskild satsning för att påskynda utvecklingen av vattenbruket och fokus på det småskaliga kustnära fisket, och miljön är några huvuddrag i nya havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet. Målsättningen är att det nya programmet ska stärka de blå näringarna i Sverige, bidra till renare sjöar och hav samt öka utbudet av hållbart svenskproducerad sjömat till konsumenterna. Det innebär miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet inom alla typer av fisken och vattenbruk, i hela kedjan.

Planen är att programmet ska öppna för ansökningar om stöd i november 2022.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida