Här söks det bygglov

Här är alla inkomna ansökningar och anmälningar till byggenheten på Lidköpings kommun under vecka 38.

TUVULLEN 1 Anmälan ”Attefall” om nybyggnad av garage
TUVULLEN 1 Anmälan ”Attefall” om tillbyggnad av enbostadshus, inglasat uterum
GALÄREN 16 Anmälan ”Attefall” om tillbyggnad av enbostadshus, förråd
KORVETTEN 12 Anmälan om installation av eldstad, braskassett och insatsrör
TJÄDERN 14 Anmälan om installation av eldstad, spisinsats och insatsrör
OTTERSTAD 2:33 Anmälan om installation av eldstad, pelletskamin och rökkanal/skorsten
KARTÅSEN 1:1 Ansökan om bygglov för nybyggnad av 3 tälthallar samt transformatorstation
KÄLLSTORP 1:30 Anmälan ”Attefall” om tillbyggnad av fritidshus
KÄLLSTORP 1:30 Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av bostadshus
GILLSTAD 11:1 Anmälan om installation av eldstad, braskamin och rökrör
BLÅBÄRET 4 Anmälan om installation av eldstad, braskamin och rökkanal/skorsten
APELÅS 2:3 Anmälan om installation av eldstad, braskassett
SÖNE-SÖRBY 1:6 Anmälan om installation av eldstad och rökkanal
PÅLEN 5 Anmälan om installation av eldstad, braskamin och rökkanal
KAMBO 1:23 Ansökan om strandskyddsdispens för nätstation, kabelskåp samt nedgrävning av elkabel
BLODRISKAN 1 Ansökan om bygglov för utvändig ändring av industribyggnad (insättning av port)
ORREN 5 Ansökan om bygglov för nybyggnad av 7 st kärlskåp för sophantering
NÄREBO 2:5 Anmälan om installation av eldstad, braskamin och rökkanal/skorsten
ÖRSLÖSA-TORP 4:3 Anmälan om installation av eldstad, braskamin och rökkanal/skorsten
VÄLA 8:13 Anmälan om installation av eldstad, kamin i växthus
TUBAN 1 Ansökan om bygglov för nybyggnad av 7 st kärlskåp för sophantering
VRÅNGHULT 1:4 Anmälan om installation av eldstad, kamin
HOVBY 1:24 Anmälan om installation av eldstad, braskamin och rökkanal/skorsten

 

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida