Här söks det bygglov

Här är alla inkomna ansökningar och anmälningar till byggenheten på Lidköpings kommun under vecka 39.

KANARIEFÅGELN 2 Anmälan om installation av eldstad, braskassett och rökkanal.
OTTERSTADS-TORP 1:41 Anmälan om installation av eldstad, braskamin och rökkanal/skorsten.
STACKEN 7 Ansökan om bygglov för påbyggnad av enbostadshus.
HÄRENE-TORPA 3:3 Anmälan om installation av eldstad, braskamin och rökkanal/skorsten.
SÄVARE 8:145 Anmälan om installation av eldstad, braskamin.
DILLEN 26 Anmälan om installation av eldstad, braskamin och rökkanal/skorsten.
LÄCKÖ 9:3 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad (bastu).
   
ÄLVGRUSET 3 Anmälan om installation av eldstad, braskamin och skorsten.
KUNGSÄNGSLILJAN 2 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage.
ERSTORP 2:1 Ansökan om tidsbegränsat bygglov för installation av kemikalietank.
RASPEN 1 Ansökan om bygglov för nybyggnad av sprinklercistern, installation av sprinkleranläggning.
KÄRRVIOLEN 9 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
TUVULLEN 1 Tillsyn gällande olovligt byggande.
VIDEÖRTEN 1 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
MISTLUREN 1 Begäran om samråd gällande avstyckning av fastighet.
KÄRRVIOLEN 10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.

 

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida