Fler i Västra Götaland ska testas för prostatacancer

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 12 oktober att fortsätta pilotprojektet för prostatacancertestning. Foto: Pixabay.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 12 oktober bland annat att fortsätta pilotprojektet för prostatacancertestning.

Inför en eventuell övergång till organiserad prostatacancertestning har Västra Götalandsregionen (VGR) genomfört ett treårigt pilotprojekt med syfte att skapa och pröva en struktur för organiserad prostatacancertestning. Pilotprojektet har till och med mars 2022 erbjudit cirka 25 000 personer ett deltagande. Utvärderingen visar att pilotprojektet har skapat och prövat en struktur för organiserad prostatacancertestning som fungerar och uppskattas av såväl invånare som vårdpersonal. En organiserad prostatacancertestning kommer innebära att fler tumörer upptäcks tidigare och fler personer kan genomgå botande behandling. Detta innebär i sin tur ett minskat behov av läkemedelsbehandling. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen finansierar en förlängning av pilotprojektet under 2023 inom befintlig budgetram i avvaktan på beslut om långsiktig finansiering.

 

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida