Fler utrikesfödda på gymnasiet – men inte i Lidköping

Andelen utrikesfödda i arbetsför ålder med minst en gymnasieutbildning ökar i nästan hela landet. Men Lidköping går mot strömmen, visar statistik från SCB. Här är andelen ungefär densamma som år 2000.

Befolkningens utbildningsnivå har stigit kraftigt i Sverige sedan millennieskiftet. Ett mått på det är hur stor andel av alla personer i åldern 20–64 år som har minst en gymnasieutbildning. Den utvecklingen är tydlig bland utrikesfödda.
– I hela landet har andelen av den arbetsföra, utrikesfödda befolkningen med minst en gymnasieutbildning ökat från 68,6 procent år 2000 till 72,7 procent 2020. Men i Lidköping ligger andelen på ungefär samma nivå som tidigare. År 2020 hade 68,1 procent av de utrikesfödda i åldern 20–64 år minst en gymnasieutbildning, säger Daniel Kruse, statistiker på SCB.
Bland personer födda i Sverige i den aktuella åldersgruppen var motsvarande siffra 90,9 procent i Lidköping. Det här innebär att en lägre andel av de utrikesfödda än de inrikesfödda har minst en gymnasieutbildning. Så ser det numera ut i samtliga 290 kommuner, enligt den senaste statistiken som sträcker sig till och med 2020. Samtidigt har andelen utrikesfödda med minst en gymnasieutbildning ökat i 159 kommuner sedan år 2000.
– Man kan se ett generationsskifte i statistiken. År 2000 var det många i åldern 20–64 år som hade börjat jobba direkt efter grundskolan. Nu är en stor del av dem pensionärer. Det gäller både personer födda i Sverige och personer födda utomlands, säger Tomas Westling, statistiker på SCB.

Lägre andel utrikesfödda har högre utbildning
Medan det är vanligare att inrikesfödda har minst en gymnasieutbildning är bilden mer blandad sett till högre utbildningar i gruppen 20-64-åringar. I 143 av 290 kommuner är andelen med eftergymnasial utbildning större bland utrikesfödda än bland inrikesfödda. Men Lidköping är inte en dessa kommuner.
– Sedan 2000 har andelen utrikesfödda med eftergymnasial utbildning visserligen ökat från 20,8 till 29,4 procent i Lidköping. Motsvarande siffra för inrikesfödda var år 2020 högre, 37,4 procent, säger Daniel Kruse.

 

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida