Ny funktion hos Skaraborgs kommunalförbund

Catarina Carlehed, strateg, och Johan Lindell, projektledare. Skaraborgs kommunalförbund.

Skaraborg står inför omfattande och betydelsefulla förändringar på arbetsmarknaden. Nyetableringar, expansioner i befintliga verksamheter samt omställningar i arbetslivet kommer att ha mycket stor påverkan på arbetsmarknaden och samhällsutvecklingen i Skaraborg de kommande åren.

Nu har Skaraborgs kommunalförbund ett nytt projekt för att stödja och samordna insatser för kompetensomställning i Skaraborg, för att trygga kompetensförsörjningen i delregionen.
– Fordonsindustrin är en bransch som står inför radikala omställningar både beträffande teknik och affärsmodeller. I Skaraborg berörs cirka 12 000 arbetstillfällen av omställningen i fordonsindustrin. Det innebär inte att jobben blir färre, utan att de som gör en sak idag kommer att göra en annan sak imorgon. Här behövs kompetensomställning! säger Catarina Carlehed strateg inom kompetensförsörjning på Skaraborgs kommunalförbund.
Fordonsindustrin är bara ett exempel där det kommer att finnas ett stort behov av vidareutbildning de kommande åren. Kompetensnavets första uppdrag är att, tillsammans med representanter från branschen, göra behovsinventeringar och ta fram åtgärdsprogram. På längre sikt kommer man att samverka med branschen och utbildningssamordnare för att säkerställa att det finns möjligheter för livslångt lärande och kompetensutveckling som matchar de behov som finns på arbetsmarknaden. Den 23 november hålls en konferens som kan ses som en kick-off för samarbetet. Till den bjuds arbetsgivare från olika branscher och offentliga arbetsgivare in för en första dialog om läget.
– Kompetensnavet är en motivator och motor i arbetet med kompetensomställning i Skaraborg men vi är helt beroende av input från arbetsgivarna vi vill stötta. Vårt mål är att Skaraborg ska vara i framkant när det gäller kompetensomställningen så att vi både kan behålla befintlig personal och attrahera nya talanger till Skaraborg! säger Johan Lindell som är projektledare för kompetensnavet.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida