Kommunens åtgärder för att spara el och energi

Under oktober månad sparade Lidköpingsborna totalt 8,7 procent el. Foto: Lidköpings kommun.

För att spara pengar och minska risken för frånkoppling av el har kommunen som mål att följa Svenska Kraftnäts rekommendation om att sänka elförbrukningen med 5 procent. Under oktober månad sparade Lidköpingsborna totalt 8,7 procent. Det berodde delvis på det milda vädret men också på de insatser invånare och företag vidtagit.

Under hösten har en styrgrupp bestående av förvaltningschefer och experter inom el och säkerhet gett förvaltningar och sektorer i uppdrag att se över verksamheter, för att de ska kunna bidra till att nå målet. Detta har resulterat i ett antal beslut som finns redovisade på kommunens webbplats. Listan innehåller bland annat avstängda bastur, släckt julbelysning dagtid och att isbanan på torget inte sätts upp.

Läs mer om kommunens åtgärder på Lidkoping.se

– För att nå målet måste vi nå ut med budskap om hur man kan sänka konsumtionen som invånare och företag, samtidigt måste vi förbereda oss för en situation där vi kan tvingas stänga ner delar av nätet. Även om det bara kommer ske under någon eller några timmar så kan det få stora konsekvenser om vi inte är förberedda, säger tillförordnad Teknisk servicechef Henrik Larsson.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida