Rörstrands museum fick pris för sin tillgänglighet

Rörstrands museum tilldelas Funktionshinderrådets tillgänglighets- och bemötandepris 2022.

Funktionshinderrådet delar årligen ut tillgänglighets- och bemötandepris för att uppmärksamma ett företag som har ett bra bemötande, visar respekt för allas olika behov och som har ansträngt sig för att utforma sina lokaler så att de är tillgängliga för alla.

Rörstrand museum har under ombyggnaden av sina lokaler hela tiden haft fokus på tillgänglighet och har tillsammans med arkitekt planerat lokalerna utifrån detta perspektiv. Förutom planlösningarna har museet exempelvis gjort entrén mer tydlig och visuellt tillgänglig.
– Personalen har ju varit helt avgörande i arbetet med utformningen av lokalerna såväl som deras egen tillgänglighet i form av bemötande. De har gjort ett fantastiskt jobb och de förtjänar verkligen denna utmärkelse, säger ordförande i styrelsen för Rörstrand museum Bodil Warolin.
Priset är en hedersutmärkelse och en del i arbetet med att förbättra tillgängligheten samt att skapa en mer välkomnande och hållbar kommun. De områden som bedöms inom tillgänglighets- och bemötandepriset är: 

  • Framkomlighet 
  • Produkt- och serviceinformation 
  • Bullernivåer 
  • Hänsyn till personer med allergi och överkänslighetsproblematik 
  • Bemötande och respekt för allas olika behov 

 Rådets ordförande Frida Nilsson(C) delade tillsammans med Sören Jansson ut priset i form av ett diplom med följande motivering:
Genom att erbjuda en helhet med en lättframkomlig och välplanerad lokal samt en trevlig och serviceinriktad personal, har Rörstrands museum lyckats utmärka sig som ett föredöme inom tillgänglighets- och bemötandeområdet.
– Detta är ett pris som förpliktigar, säger rådets vice ordförande Sören Jansson, och fortsätter. Ni har gjort ett fantastiskt jobb och vi förväntar oss att ni fortsätter att visa vägen för alla verksamheter och näringar med offentliga lokaler i Lidköping, avslutar han

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida