Delegater från Lusaka på konferens i Lidköping

Lusakadelegater besöker Lidköping för konferens om klimat och hållbar utveckling.

Klimatförändring och omställningen för att möta framtidens utmaningar var i fokus när partnerskapet mellan Lidköpings kommun och Zambias huvudstad Lusaka träffades för konferens i Lidköping. En mycket viktig del i projektet är utbytet av erfarenheter och lärandet av varandra i strävan efter en hållbar framtid.

Veckan har varit fullspäckad för konferansens deltagare. Efter välkomsttal och genomgång av upplägg för veckans arbete lärde deltagarna känna varandra bättre genom en stadsvandring och ett besök på Rörstrands museum. Det gemensamma arbetet har utgått från föreläsningar om grön- och blåstrukturplanering, cirkulär ekonomi och ungas deltagande. Varje föreläsning följdes sedan upp av en workshop där man tittade på hur långt man kommit i utvecklingen inom varje område. Därefter vidtog diskussion för planering för framtida insatser för att nå uppsatta mål. Det kan till exempel handla om hur vi med hjälp av fler gröna områden kan förbereda oss för ett nytt klimat. I Lusaka City har en omfattande plantering av träd påbörjats för att ta hand om stora regnmängder och mildra effekten av hettan. Deltagarna var överens om att vi måste bli bättre på att involvera ungdomarna i kommunernas arbete för en mer hållbar framtid. Nu fortsätter det egna arbetet i Lusaka och Lidköping och under våren kommer en uppföljande konferens att äga rum i Zambia.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida