Rekordstort intresse för grön omställning i Västra Götaland

Västra Götaland har fått in 62 ansökningar till Klimatklivet under året som gått gällande publik laddinfrastruktur, vilket är flest av alla län. Många aktörer har visat intresse för investeringar i laddinfrastruktur, särskilt publika laddstationer.

Nytt för 2022 har varit att aktörer som vill söka stöd för publik laddinfrastruktur gör det via anbud under särskilda anbudsperioder. Under året har Klimatklivet haft två utlysningar för anbud och totalt har 62 anbud inkommit under anbudsperioderna. Hittills har 20 laddstationer med totalt 139 laddpunkter beviljats i Västra Götaland. Merparten av ansökningarna väntar på beslut från Naturvårdsverket.
– Det är glädjande att se att Klimatklivet bidrar till att laddinfrastrukturen stärks på regional och lokal nivå, och att det nya anbudsförfarandet leder till att den typ av laddning som marknaden efterfrågar byggs där den behövs som mest, säger Jakob Länje, handläggare för Klimatklivet vid Länsstyrelsen Västra Götaland.
Det är en stor geografisk spridning i länet på anbud. Det är främst företag och fastighetsbolag som har lämnat anbud i 26 olika kommuner, många anbud i Göteborgsregionen och Fyrbodal. Partille sticker ut som den kommun som inkommit med flest anbud.

Mer laddning för tung trafik med stöd från Energimyndigheten
Första stationen inom utlysningen ”regionala elektrifieringspiloter” är nu färdig vid Vädermotet på Hisingen. Där har Circle K tillsammans med Göteborgs hamn fått stöd från Energimyndigheten för att etablera sex laddpunkter med minst 350 kW vardera. Planen är att även bygga en vätgastankstation på platsen, som förväntas bli klar om ungefär ett år. Detta ryms inte inom stödet från Energimyndigheten.

Fakta om Klimatklivet
Stöd från Klimatklivet beviljas till de åtgärder som ger störst minskning av växthusgasutsläpp per investeringskrona. Sedan starten 2015 har Klimatklivet fördelat 12 miljarder kronor till företag, organisationer och kommuner som ansökt om stöd för klimatinvesteringar. För 2023 är anslaget för Klimatklivet 3,1 miljarder kronor varav 400 miljoner är en särskild satsning på laddinfrastruktur. Fram till och med 2026 finns ytterligare medel.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida