RS-smittan fortsätter – barn bör hållas hemma

RS-smittan fortsätter – rekommendationen att hålla barn hemma förlängs.

Smittspridningen i samhället fortsätter, med många olika luftvägsvirus som influensa och covid-19 och även RS-virus. Den 13 december gick Smittskydd Västra Götaland ut med ett antal rekommendationer för att skydda barn mot RS-virus. En av dem bestod i att familjer med barn under sex månader rekommenderades att om möjligt hålla äldre syskon hemma från förskolan. Rekommendationen skulle preliminärt gälla till och med den 8 januari. Nu förlängs perioden i ytterligare två veckor, och gäller därmed fram till den 22 januari.
– Det är viktigt att skydda de små barnen. Det är mycket smittspridning i samhället nu och vi får försöka skydda de sköraste så gott det går, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare Västra Götaland.
Infektion med RS-virus kan ge svår sjukdom, framför allt hos spädbarn under sex månaders ålder. De kan få andningssvårigheter och behöva sjukhusvård. Spridningen av RS har varit intensiv i Västra Götaland under december, och det är inte över än. Barn som går i förskolan och träffar många andra barn riskerar smittas av RS-virus där, och tar då med sig smittan hem.
– Föräldrar med små barn under sex månader behöver vara försiktiga. Att vi förlänger rekommendationen är ett sätt att minska risken för att få in smittan i familjen, säger Thomas Wahlberg.

Även de andra rekommendationerna gäller fortsatt:
– Undvik så långt det är möjligt att spädbarn träffar personer med förkylningssymtom.
– Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
– Stanna hemma från förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter om du är sjuk med snuva och hosta.

Den höga smittspridningen i samhället gör att sjukvården är mycket hårt belastad för tillfället. I fredags gick Västra Götalandsregionen upp i förstärkningsläge, vilket är nivån över stabsläge. Genom att gå upp i förstärkningsläge kan VGR snabbare koordinera beslut, prioritera och fördela resurser för att säkra tillgängligheten till hälso- och sjukvården.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida