Här söks det bygglov i Lidköpings kommun

Här är alla inkomna ansökningar och anmälningar till byggenheten på Lidköpings kommun under vecka 1.

HUGIN 4 Anmälan om installation av ventilationssystem.
MARGRETELUND 3:6 Ansökan om bygglov för ändring av skolbyggnad,  ändrad användning från skolsalar till kontor/personalyta (Hus 14).
FILSBÄCK 2:174 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
HÅLLTORP 2:19 Tillsyn gällande olovligt byggande/uppställning av villavagn.
HAREN 3 Anmälan om installation av nytt ventilationssystem FTX.
KARTÅSEN 1:1 Ansökan om tidsbegränsat bygglov för skylt.
MENUETTEN 4 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (carport).
SÄVARE 37:35 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (garage).
LÄGGKROKEN 5 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.

 

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida