Förslag på ny alarmeringstjänst

Foto: Västra Götalandsregionen.

På strategiska hälso- och sjukvårdsnämndens första sammanträde den 19 januari 2023 informerades om arbetet med en framtida alarmeringstjänst i Västra Götalandsregionen.

Bakgrunden är att sedan 2017 är alarmeringstjänstens dirigeringsfunktion organiserad genom ett avtal med SOS Alarm Sverige AB. Prioriteringsfunktionen bedrivs i egen regi, Sjukvårdens Larmcentral (SvLc). Avtalet mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och SOS Alarm upphör 2024 och det pågår därför en utredning om en framtida alarmeringstjänst. Det behövs en långsiktig lösning för hur alarmeringstjänsten ska bedrivas i VGR. Frågan ligger inom strategiska hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde och de fick därför information på sammanträdet om arbetet samt tidsplanen framåt. I det förslag som ska beredas vidare föreslås att alarmeringstjänsten i Västra Götalandsregionen ska organiseras genom en ny form av partnerskap (eller samverkan) mellan regionen (SvLc) och SOS Alarm. Förslaget är att SOS Alarm ansvarar för bedömning och prioritering av vårdärenden på anrop till 112. Väntrumshanteringen och dirigering av ambulanser hanteras av Västra Götalandsregionen (SvLc).
– Vi är glada att det är bred politisk enighet i den här frågan och ser positivt på att utveckla framtidens alarmeringstjänst och på så sätt stärka organisationen för att använda resurserna på bästa sätt för invånarna, säger Janette Olsson (S), ordförande strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden.
Förslag på framtida lösning behandlas sedan i strategiska hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 9 februari, då kommer förslaget beskrivas närmare. Därefter kommer förslaget att behandlas i Regionstyrelsen och sedan är ärendet planerat till Regionfullmäktiges sammanträde 18 april.

Fakta om strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden
Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden är Västra Götalandsregionens ledande hälso- och sjukvårdspolitiska organ och arbetar med strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor ur ett invånar- och regionövergripande perspektiv med fokus på invånarnas tillgång till jämlik hälso- och sjukvård.

Vill du se fler artiklar som denna på nyhetssajten? Stöd oss gärna genom att swisha en krona, eller valfritt belopp, till 0722-493939. Lidköpingsextra är gratis att läsa (du behöver inte betala för någon prenumeration) men vi blir väldigt glada om du vill stödja oss i vårt arbete med att bevaka vad som händer runt om i Lidköpings kommun.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida