Mer elproduktion behövs i Västra Götaland

Sten Tolgfors, landshövding i Västra Götaland. Foto: Länsstyrelsen i Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland vill se ökad regional elproduktion samt utbyggt elnät. Det är en förutsättning för att möta efterfrågan på el som bedöms dubbleras till 2030 när industrin ska minska sitt fossilberoende och nya etableringar planeras. Idag produceras 6 TWh el i länet, men behöver kompletteras med ytterligare 15-20 TWh.


– Att skyndsamt bygga ut elproduktionen i länet är viktigt. Både för att bevara befintliga och skapa nya jobb i hela Västra Götaland. Vi måste hitta vägar framåt för att möjliggöra elektrifieringen. VGR har tillsammans med Länsstyrelsen inlett en dialog med industrin om dessa frågor, säger Helén Eliasson (S), regionstyrelsens ordförande Västra Götalandsregionen
.
Självförsörjningsgraden i länet måste öka eftersom elproduktionen i norr i högre grad ska användas för industrietableringar där. Inom länets gränser ser det nu ut att behöva produceras ytterligare 15-20 TWh till 2030. Utan tillräcklig tillgång till el kan näringslivets ambitioner behöva minskas eller pausas.

Mer regional produktion krävs
Västra Götaland står mitt i en stor industriell omvandling. Företagen har en tydlig vilja att fasa ut fossil råvara och flera större nyetableringar inom fordonsindustrin sker just nu. Utvecklingen kan säkra Västra Götalands ställning på en global marknad.
– Alla känner till elektrifieringen och klimatomställningen av industrin i norra Sverige, men det som sker här i Västra Götaland är minst lika hoppingivande. Med elektrifieringen av nya och befintliga industrier i länet kan vi få en långsiktigt hållbar utveckling med stärkt konkurrenskraft, tusentals nya jobb och ta stora steg i klimatomställningen, säger Sten Tolgfors, landshövding Västra Götalands län.
Industrins omvandling riskerar att bromsas om länet inte snabbt får utbyggnad av elproduktion och elnät. Den stora potentialen fram till 2030 finns i vindkraft, även solkraft kan bidra.
– Från Länsstyrelsen prioriterar vi en snabb och rättssäker handläggning vid tillståndsärenden, det är en viktig pusselbit för att komma framåt, säger Sten Tolgfors.

Det offentliga kan skapa rätt förutsättningar
Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen har tagit initiativ för att påskynda ny elproduktion och utbyggt elnät i länet. Under 2022 startade Rådet för industriomställning samt ACCEL (Accelererad elnätskapacitet i Västra Götaland). Genom plattformarna samverkar nu industrin, Svenska kraftnät och andra nyckelaktörer. Alla berörda parter behöver öka sina ansträngningar.
Länsstyrelsen och VGR ser fram emot tät dialog och samarbete med lokalt folkvalda och medborgare för att bejaka och söka lösningar för mer elproduktion och utbyggnad av elnät.
– Vi ser att viljan och förståelsen finns hos många, men den behöver öka i hela samhället för att göra elektrifieringen möjlig. För många kommuner skapar denna omvandling inte bara en ökad kompetens utan också tusentals nya arbetstillfällen, säger Helén Eliasson.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida