Här söks det bygglov i Lidköpings kommunHär är alla inkomna ansökningar och anmälningar till byggenheten på Lidköpings kommun under vecka 6.

 

SUNNERSBERGS-TORPA 1:21 Ansökan om strandskyddsdispens i efterhand för anläggande av bryggor, ersätter befintliga bryggor.
SUNNERSBERGS-TORPA 1:21 Ansökan om bygglov för anläggande av bryggor, ersätter befintliga bryggor.
SKOG 1:13 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av Atefallsbyggnad, befintlig byggnad rivs.
BOBERG 1:29 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
LAXEN 15 Ansökan om bygglov för ombyggnad av lägenhet, en lägenhet byggs om till två lägenheter.
TUN 20:2 Anmälan om installation av eldstad, braskamin.
LINDÄRVA 9:1 Ansökan om förhandsbesked för avstyckning av 3 st tomter.
TALLSKOGEN 1 Ansökan om bygglov för plank/staket.

 

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida