Här söks det bygglov i Lidköpings kommun


Här är alla inkomna ansökningar och anmälningar till byggenheten på Lidköpings kommun under vecka 7.

 

STENSHOLMEN 1:13 Ansökan om bygglov för nybyggnad av gäststuga, garage med carport, växthus samt markarbeten och nedtagning av träd.
HÄRENE 2:4 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, tilltänkt avstyckning.
NYA STADEN 1:1 Länsstyrelsens beslut 2023-02-14 om tillstånd till ingrepp i fornlämning L1962:7821, Nya Staden 1:1.
VATTENKLÖVERN 3 Ansökan om bygglov för montering av solceller.
LÖJAN 4 Tillsyn gällande olovligt byggande, plank.
MÖRTEN 35 Tillsyn gällande olovligt byggande, plank.
MÖRTEN 34 Tillsyn gällande olovligt byggande, plank.
MÖRTEN 25 Tillsyn gällande skymmande växtlighet.
MÖRTEN 13 Tillsyn gällande olovligt byggande, plank.
MÖRTEN 12 Tillsyn gällande olovligt byggande, plank.
MÖRTEN 20 Tillsyn gällande olovligt byggande, plank.
STOREBERG 15:19 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage, befintlig fastighet rivs.
HOVBY 1:4 Anmälan om installation av eldstad, vedspis.
STAMDIKET 4 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
TAMBURINEN 8 Ansökan om bygglov för utvändig ändring av enbostadshus, fasad- och kulörbyte.
STAVHOPPAREN 6 Anmälan om installation av braskamin och skorsten/rökkanal.
MELLBY 3:1 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 3 st enbostadshus och garage, tilltänkt avstyckning.

 

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida