Befolkningen minskade i Lidköping 2022

Befolkningen i Lidköpings kommun minskade under 2022 enligt färsk statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).

Antalet nyfödda minskade stort i Sverige under 2022 jämfört med tidigare år. I Lidköpings kommun var det 20 år sedan det föddes så få barn som under 2022, visar ny statistik från SCB. Den totala folkmängden i kommunen minskade med tre invånare.

I Lidköpings kommun föddes 360 levande barn under förra året.
– Senast det föddes färre barn i Lidköping var 2002. Då föddes det 345 barn i kommunen, säger Lovisa Sköld, befolkningsstatistiker på SCB.
Barnafödandet minskade i 20 av 21 län samt i 215 av Sveriges 290 kommuner under 2022 jämfört med 2021. Totalt föddes 104 734 barn i fjol, vilket är 9 529 färre än 2021.
– Det är en minskning med 8,3 procent. Senast det föddes färre barn i Sverige var 2005, säger Lovisa Sköld.
Fruktsamheten i Sverige har historiskt påverkats av bland annat ekonomiska konjunkturer, utbildningsnivåer, deltagande i arbetsliv och olika samhällsfaktorer som förändringar i familjepolitiken.
– Det är svårt att säga exakt vilka faktorer som ligger bakom det minskade barnafödandet under 2022. Men vi ser att antalet födda barn per kvinna minskar bland både Sverigefödda och utrikesfödda kvinnor, säger Lena Lundkvist, demograf på SCB.
I Lidköpings kommun bor numera 40 457 personer. Det är en liten minskning jämfört med 2021 (3 personer).
– I Lidköping har inflyttningen varit större än utflyttningen. 1 467 personer flyttade till kommunen medan 1 426 flyttade därifrån. Men det har registrerats fler dödsfall än födslar, säger Lovisa Sköld.
I hela Västra Götalands län ökar befolkningen med minst 0,2 procent i 24 av 49 kommuner jämfört med året innan. Den största ökningen står Härryda kommun för (1,9 procent), medan folkmängden i Dals-Eds kommun minskade mest (2,2 procent).

Ökning i flera kommuner
I hela Sverige är vi, enligt den senaste befolkningsstatistiken, 10 521 556 invånare. Det är en ökning med 0,7 procent jämfört med 2021. Folkmängden ökar på flera håll. Jämfört med året innan har 159 kommuner vuxit och 131 krympt, när även förändringar mindre än 0,2 procent räknas med. Den största befolkningsökningen i hela landet hittar vi i Sigtuna kommun i Stockholms län. Här har folkmängden vuxit med 3,2 procent på bara ett år. Under samma period har befolkningen i Överkalix kommun i Norrbottens län krympt med 2,8 procent.
– Att befolkningen i Sverige ökade förra året förklaras till viss del av att det föddes fler än det dog, men främst av att det invandrade fler än det utvandrade, säger Lovisa Sköld.

 

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida