Sjukskrivningar av stress har ökat stort i Västra Götaland

Sedan början av 2010-talet har antalet stressrelaterade sjukskrivningar ökat dramatiskt – även i Västra Götalands län. I december var antalet sjukskrivna till följd av stress högre än på över 17 år. Det är framför allt kvinnor som drabbas.
– Det är oroande, samhällskonsekvenserna av vårt stressande blir allt tydligare i sjuktalen, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på If.

Färsk statistik från Försäkringskassan visar att antalet stressrelaterade sjukskrivningar ökar kraftigt. I december 2022 var 9 067 personer i Västra Götalands län inne på en minst två veckor lång sjukskrivning på grund av stress. För tolv år sedan, i början av 2010-talet, var motsvarande siffra drygt 1 870 personer. Antalet sjukskrivna på grund av stress har med andra ord ökat nästan femfalt på ett drygt decennium och ligger nu på den högsta nivån sedan åtminstone 2005.
– Stressrelaterade sjukskrivningar blir ett allt större samhällsproblem. Främst drabbar det individen, men det är också en viktig signal för arbetsgivare att fånga problemet innan det blir för stort, säger Ifs hälsostrateg Kristina Ström Olsson.
I landets som helhet visade de stressrelaterade sjukskrivningarna en nedgång under pandemin, men har det senaste året börjat klättra uppåt igen. I Västra Götaland var det 25 procent fler som var sjukskrivna på grund av stress i december än innan pandemin.
– Med det nya hybridarbetslivet i beaktande riskerar detta att bara vara toppen på isberget. Det kan finnas en dold sjuknärvarobubbla på väg att brista, säger Kristina Ström Olsson.
Det finns stora regionala skillnader. Västra Götalands län tillhör de värst drabbade. Mäter man hur stor andel av alla sjukskrivningar som är stressrelaterade hamnar Västra Götaland på en fjärde plats bland 21 län. I Jämtlands län är andelen högst. Bland kommunerna i länet har Åmål högst och Tidaholm lägst andel stressrelaterade sjukskrivningar (se tabell längre ner).
– Geografiska skillnader i sjukskrivningsmönstret på grund av stress kan ha många olika förklaringar som demografi, näringslivsklimat, insatser för att främja tillgängligheten i vården eller andra insatser som främjar hälsa och arbetsförmåga. I viss mån kan även bedömning och klassificering vid arbetsförmågebedömningar i sjukskrivningsprocessen förklara skillnader, säger Kristina Ström Olsson.

En kvinnofälla
Det finns väldigt tydliga skillnader mellan kvinnor och män när det kommer till stressrelaterade sjukskrivningar. Av de 9 067 personer som i december var sjukskrivna på grund av stress i Västra Götaland var 7 103 kvinnor, motsvarande 78 procent. Stressrelaterade sjukskrivningar utgör också en större andel av samtliga sjukskrivningar för kvinnor. Av alla pågående, längre sjukdomsfall bland kvinnor i Västra Götalands län var 28 procent stressrelaterade i december, jämfört med 14 procent bland män.
– Yrkesroll och bransch kan inverka på stressnivå och sjukskrivning. Kvinnor tar utöver ansvaret för sitt jobb, i större utsträckning ansvar för hemsysslor. Att gå från arbetsdagen och till hemarbetet kan leda till ett större stresspåslag, fastän kropp och sinne egentligen behöver återhämtning, säger Kristina Ström Olsson.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida