Del av parkering vid torget stängs

Ett återställningsarbete av markytan där asfalt ska ersättas med marksten och en kompassros ska anläggas, likt den som fanns på platsen tidigare, ska utföras på en del av parkeringen vid Nya stadens torg.

I samband med detta projekt utförs även ett arbete med belysningskomplettering. Arbetet beräknas pågå i två etapper under april-maj 2023. Till följd av projektet kommer en del av parkeringen i sydöstra delen av torget att stängas av under viss tid, samt att vägen för gående och cyklister leds om.

Illustration: Lidköpings kommun.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida