Platsvarumärket ska stärka bilden av Lidköping

Vi är idag Lidköping vid Vänern, ett starkt och viktigt varumärke. Men Lidköping är ju så mycket mer. Nu initierar Lidköpings kommun ett långsiktigt arbete för att identifiera platsens unika värden och sprida platsens attraktivitet.

Under 2022 fattade kommunstyrelsen i Lidköping beslut om att stärka arbetet med platsvarumärket för Lidköping. Målet är att locka fler inflyttare, besökare, företagsetableringar och öka samarbeten inom och utom Lidköping. En viktig aspekt är också att se till Skaraborg som helhet där Lidköping är en betydelsefull aktör.
– Det är jätteviktigt att vi arbetar vidare med platsens attraktion och med att vässa vårt erbjudande för att ytterligare stärka Lidköpings position, säger kommundirektör Ulrika Strandroth Frid. Att vi kan locka fler personer och aktörer till oss ingår inte bara i kommunens strategiska mål utan är också en grundförutsättning för vidare utveckling, oavsett om vi är kommun, näringsliv, föreningar eller som privatpersoner.
Platsvarumärket ägs gemensamt av alla som bor och verkar här i Lidköping. Alla platser har ett varumärke, vare sig man jobbar aktivt med det eller inte. Det som utmärker framgångsrika platser är att de ständigt arbetar med sin platsutveckling. Planeringen har pågått sedan årsskiftet med bland annat genomlysning av tidigare undersökningar och analyser. Nästa steg är att gå ut med en lokal och nationell attitydundersökning, för att samla in en aktuell bild kring uppfattningar om platsen. Dessa undersökningar kommer att genomföras under april, och alla som vill får möjlighet att bidra för att ge sin bild av Lidköping. Vi planerar också att under våren genomföra fokusgrupper för medborgare, föreningsliv och näringsliv. Resultatet av undersökningar och fokusgrupper ska forma den nya uppdaterade idén om vad platsen Lidköping står för. Det kommer sedan ligga till grund för det kommunikationsmaterial som längre fram kommer att tas fram, till exempel texter, bilder och filmer. Materialet ska finnas tillgängligt online för alla som vill arbeta för utveckling av Lidköping.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida