Höga betyg för HVB-hemmen i Lidköpings kommun

Brukarundersökningen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) visar bra betyg för Lidköpings kommun.

När årets nationella brukarundersökning från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenteras, ligger Lidköping mellan 12 och 31 procent över riket i områden för delaktighet, trygghet och trivsel. Siffran för om de boende får den hjälp de behöver för att kunna ha kontakt med personer som är viktiga för dem sticker ut och 85 procent svarar positivt. Motsvarande siffra för riket är 63 procent.

HVB-hem är de boenden dit ungdomar mellan 9 och 18 år får komma när deras hemförhållanden blivit så påfrestande och ansträngt att en placering är oundviklig. Det kan exempelvis handla om våld i hemmet, psykosociala förhållanden eller en flyktingsituation. Per Lanner är enhetschef för HVB-hemmen och menar att resultatet i undersökningen speglar ett långsiktigt arbete med framför allt delaktighet. Det börjar redan i den första fasen med placering. Där arbetar verksamheten med matchning och individanpassning för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för en lyckad insats. Ungdomarna är sedan med i all planeringen för att skapa bra rutiner. Det är också viktigt för att involvera deras nätverk i arbetet. Det kan vara ett syskon, en förälder, en mormor eller morfar.
– Samordnare jobbar oerhört nära verksamheten för att snabbt kunna gå in och styra. Det är viktigt att vi hela tiden finns där för våra ungdomar, när livet är tufft men också i vardagen. Det är vår filosofi. Att bli sedd och få frågan om hur man mår kan göra stor skillnad, säger Per Lanner, enhetschef för HVB-hemmen i Lidköpings kommun.
Ytterligare en framgångsfaktor har varit en platt organisation där verksamheten jobbat mycket nära socialsekreterare och andra tjänstepersoner inom kommunen. Det har lett till korta beslutsvägar och ett effektivt arbetssätt. De tre HVB-hemmen i Lidköping har 30 anställda och det kan vara oerhört krävande och tufft emellanåt. Men alla som jobbar inom verksamheten tycker det är värt varenda sekund med tanke på den utveckling man ser och den värme de får tillbaka från ungdomarna.
– Vi kommer nu att gå igenom och använda undersökningen för att hitta ytterligare förbättringsområden. Målet är att helheten ska bli större än beståndsdelarna och att alla våra ungdomar ska bli fungerande, välmående invånare, avslutar Per Lanner, enhetschef för HVB-hem.

Fyra snabba till Lotta Hjoberg, Sektorchef social välfärd:

Varför får Sektor social välfärd så bra betyg i sina brukarundersökningar?
Lidköping har en verksamhet som i grunden är mycket bra, där brukarnas behov står i centrum för alla mått och steg.

Vad är nyckelfaktorer till denna framgång?
Engagerade medarbetare är det enskilt viktigaste. Utan våra fantastiska medarbetare är verksamheten ingenting.

Hur arbetar ni strategiskt på kort och lång sikt för att nå framgång?
Systematik är grunden för det strategiska arbetet oavsett om det är ett långt eller kort perspektiv. Det viktiga är att det akuta inte skymmer sikten för det långsiktigt viktiga. Just nu handlar det om att säkra kompetensförsörjningen för lång tid framöver. Vi måste göra arbetet inom Sektor social välfärd attraktivt även framåt i tiden. En annan del i arbetet är att ge våra brukare förutsättningar för att klara sin vardag med hjälp av digitala hjälpmedel för att kunna bli mer självständiga. Digitalisering är ett långsiktigt arbete för att klara välfärden framåt i tiden när allt färre personer kommer finnas tillgängliga på arbetsmarknaden.

Jag är oerhört stolt över den verksamheten jag är satt att leda, vilka medarbetare, vilken verksamhet. Kan man vara annat än stolt?, säger Sektorchef social välfärd, Lotta Hjoberg.
Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida