Här söks det bygglov i Lidköpings kommun


Här är alla inkomna ansökningar och anmälningar till byggenheten på Lidköpings kommun under vecka 13.

SKOFTEBY 1:8 Anmälan om installation av eldstad, braskassett.
TÅSTORP 2:4 Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
BLÅMESEN 1 Anmälan om invändig ändring, dörrar i garage.
STEGLITSAN 1 Ansökan om bygglov för nybyggnad av kärlskåp för sophantering.
LINDHOLMEN 1:5 LST Kulturmiljöenheten (Beslut för kännedom) Bidrag till vård av värdefull kulturmiljö: Betjäntflygeln på Lindholmen.
SLÄDEN 10 Tillsyn gällande skymmande växtlighet.
SAL 2:4 LST Kulturmiljöenheten (Beslut för kännedom) Tillstånd till ingrepp i fornlämning med villkor.
SUNNERBY 1:77 Anmälan om installation av eldstad, braskamin och rökrör/skorsten.
HYVELN 1 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
NORE 1:5 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (inglasat uterum).
LOCKÖRN 3:2 Ansökan om bygglov för nybyggnad av toalettbyggnad, befintlig rivs.
KLARINETTEN 2 Anmälan om installation av ventilationssystem, FTX.
PAPEGOJAN 9 Tillsyn gällande skymmande växtlighet.
RIPAN 17 Tillsyn gällande skymmande växtlighet.
KAPRISEN 3 Anmälan ”Attefall” om tillbyggnad av enbostadshus (inglasat uterum).
SKOG 1:13 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnader, bef byggnader rivs.
SÄVARE 11:5 Anmälan om installation av eldstad, vedeldat bastuaggregat med skorsten/rökkanal.

 

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida