Många behöriga lärare i kommunens grundskolor

Lidköping har högre lärarbehörighet än i Västra Götalands län.

Lärarbehörigheten i Lidköpings kommun ligger kvar på 77 procent, vilket är över snittet för hela landet. Det visar ny statistik från Skolverket som Sveriges Lärare idag analyserar för samtliga kommuner och län.

I oktober 2022 hade motsvarande 77 procent av lärarna​​1 i grundskolan i Lidköpings kommun lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.
– Även om behörigheten i Lidköping är högre än i många andra kommuner är läget i landet allvarligt. Lärarbristen får förödande konsekvenser för kvaliteten på svensk skola och drabbar såväl de befintliga lärarna som eleverna, säger Sveriges Lärares ordförande Johanna Jaara Åstrand.
Av de sammanlagt 371 heltidstjänsterna i grundskolan i Lidköpings kommun (motsvarande 423 lärare) var det 285 som hade lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.
Jämfört med andra kommuner i landet är lärarbehörigheten i Lidköping relativt hög. Kommunen är rankad som nummer 42 bland landets 290 kommuner. Vadstena har landets högsta lärarbehörighet (93 procent) och Ragunda den lägsta (40 procent). Andelen behöriga lärare i Lidköping är ungefär densamma som under förra läsåret. I hela landet ligger lärarbehörigheten på 70,8 procent, vilket är något lägre än året innan.
– Läraryrket måste bli mer attraktivt och det sker genom rejäla satsningar på lön och arbetsmiljö. För att fler ska vilja bli lärare och stanna i yrket måste lärarnas höga arbetsbelastning tas på allvar. Svenska skolor skriker efter lärare, det finns ingen tid att förlora, säger Johanna Jaara Åstrand.

Unika rapporter för alla kommuner
För att lyfta fram de stora regionala skillnaderna i lärarbehörighet runtom i landet har Sveriges Lärare sammanställt rapporter för samtliga kommuner i landet. Rapporterna innehåller inte bara analys över utvecklingen i lärarbehörighet i respektive kommun, utan också en sammanställning över samtliga skolor.
– Det är rent ut sagt sorgligt att skillnaderna över landet är så stora. Allt fler kommuner skär ned på skolan vilket riskerar att öka på skillnaderna. För att få en likvärdig skola måste staten ta ett huvudansvar för både finansiering och lärarförsörjningen, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarbehörighet i skolorna i Lidköpings kommun – från högst till lägst

Skola 2022/23 2021/22 Förändring
(procentenheter)
Tuns skola 97,4 % 100,0 %
Stenportskolan 94,4 % 72,9 %
Råda skola 93,0 % 93,8 %
Stenhammarskolan 91,6 % 85,7 %
Broholmskolan 86,2 % 86,7 %
Örslösa skola 85,1 % 70,8 %
Månesköldskolan 84,7 % 74,5 %
Lidåkerskolan 84,6 % 89,5 %
Rudenschöldskolan 82,0 % 77,1 %
Majåkerskolan 78,9 % 76,6 %
Sjölunda skola 77,9 % 72,0 %
Fredriksdalskolan 70,8 % 74,4 %
Dalängskolan 68,5 % 72,6 %
Lilleskogs skola 68,2 % 67,3 %
Wennerbergskolan 68,1 % 64,4 %
Järpås skola 68,0 % 72,4 %
Östbyskolan 67,9 % 72,7 %
Vinningaskolan 66,1 % 70,7 %
Salebyskolan 63,9 % 70,7 %
Otterstad skola 59,4 % 56,0 %
Raoul Wallenbergskolan Lidköping 56,7 % Resursskolan 36,0 % 35,7 %
 
Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida