Ingen stängning av Wennerbergsskolan

Förslaget om att stänga Wennerbergskolan röstades ned på bildningsnämndens möte. Foto: Lidköpings kommun.

Till bildningsnämndens möte den idag den 11 april fanns ett förslag om att stänga Wennerbergskolan och ge elever möjlighet att välja annan skola. Det förslaget röstades ned och i stället beslutades bland annat att tillsätta en politisk arbetsgrupp för att utreda förutsättningarna för grundskoleverksamheten i Lidköping kommun, enligt ett pressmeddelande som Lidköpingsextra tagit del av.

När det gäller den arbetsmiljöutredning, integrationsfrågan samt de förhållandevis svaga resultaten vad gäller elevernas måluppfyllelse så har Lidköpings kommuns grundskoleverksamhet nu fått i uppdrag att utveckla verksamheten.
– Det är flera faktorer som låg bakom förslaget om att stänga skolan. Vi ser att barnens resultat tyvärr inte ger rätt förutsättningar för att de ska klara sig vidare i skolsystemet.  Det är konstaterat på nationell nivå att en segregerad skola inte gynnar elevernas utveckling. Vi har ett ansvar att alla barn får möjligheter att nå sina mål i skolan. Lokalerna är inte heller optimala och tyvärr har vi inte heller en tillfredsställande arbetsmiljön för rektor och lärare, säger Pär Johnson, (L) ordförande för bildningsnämnden. Nu blir det i stället så att vi tar ett helhetsgrepp och ger Sektor bildning i uppdrag att ta fram en kommunövergripande utredning gällande behovet av skollokaler inom en femårsperiod.
Nämnden beslutade även att ta fram en kommunövergripande plan gällande minskad segregation och att ta fram en kommunövergripande handlingsplan för en än mer jämlik skola där så många som möjligt kan nå sina mål. Arbetet ska ske i dialog med en partiövergripande arbetsgrupp och man ska redovisa vad man kommit fram till, senast vid bildningsnämndens möte den 9 september.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida