Rörstrandsbron avstängd för trafik

Johan Bengtsson ser fördelar med att helt stänga av Rörstrandsbron under renoveringen. Foto: Urban Larsson.

Nu har arbetet med att renovera Rörstrandsbron dragit igång och bron kommer att vara helt avstängd för trafik från och med idag tisdag och cirka två månader framåt.
– Vi räknar med att spara mycket pengar på att stänga av bron helt under en tid, säger Johan Bengtsson, områdeschef på Projekt bygga som är en del av Sektor service vid Lidköpings kommun.

Rörstrandsbron togs i bruk 1981 och brobaneplattans beläggning och tätskikt, som beräknas ha en livslängd på cirka 40 år, ska nu bytas ut. Det är ett arbete som varit planerat under lång tid, men som inte är alldeles enkelt att genomföra då i genomsnitt cirka 12 000 fordon passerar över bron varje dygn. 
– Bron är inspekterad och är i bra skick förövrigt och när arbetet är klart beräknas beläggningen hålla i ytterligare 40 år, berättar Johan Bengtsson.
Anledningen till att bron stängs av helt under renoveringen är bland annat för att spara pengar.
– En försiktig uppskattning är att vi kommer att spara minst 30 procent av kostnaderna på att stänga bron helt, detta då arbetet kommer att gå fortare, säger Johan Bengtsson. 
Dessutom räknar man med att det blir säkrare för både vägarbetare och trafikanter med en helt avstängs bro.
Man beräknar att bron kommer att vara helt avstängd för trafik under totalt cirka åtta veckor och de följande fyra veckorna kommer trafiken att kunna släppas på men då vara påverkad av renoveringen. Under tiden bron är avstängd uppmanas bilister ta alternativa vägar eller att kanske ändra sina dagliga rutiner och välja kollektivtrafik eller cykel om det är möjligt.
Arbetet kommer att utföras av företaget Peab samt ett antal underentreprenörer.
Mera information finns på kommunens hemsida.

Kartan som visar omledningsvägen. Illustration: Lidköpings kommun.
Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida