Förorenad plats i Lidköping ska undersökas

Platsen på bilden är inte den mark i Lidköping som ska undersökas.

Mark som misstänks vara förorenad, men som saknar ansvarig part, kan få statliga bidragsmedel för undersökningar. Nu får fem områden i länet medel för såväl kompletterande som nya undersökningar. Ett vardera i Götene, Lidköping, Trollhättan, Uddevalla och Åmål.

Hilmersson o. Lindbergs Sågverk-Hyvleri, Götene kommun.
Huvudstudien är klar, men den har också identifierat några kvarstående osäkerheter. Krävs kompletteringar innan en ansökan om åtgärder eller förberedelser kan lämnas in.

Bröderna Wallins Nysilverfabrik, Lidköpings kommun.
Fastigheten är numera privatbostad i ett större bostadsområde. Här krävs ytterligare undersökningar genom en huvudstudie.

Reno kemiska tvätt, Trollhättans stad.
Är numera privatbostad. Riskerna för de boende på fastigheten är inte tillräckligt utredda. En tidigare undersökning har lämnat vissa frågetecken. Kompletterande undersökningar är därför nödvändiga.

Molins Handelsträdgård i Stenevad, Uddevalla kommun.
En förstudie visar på föroreningar. Osäkert hur mycket det rör sig om. Föroreningarnas utbredning, både runt och under byggnaden, kräver ytterligare studier.

Knarrbyn Fengersfors (massa- och pappersindustri), Åmåls kommun.
Här har ny information kommit fram. Därför krävs en komplettering för att vi ska få en tillräckligt bra bild av såväl påverkanskällor som åtgärdsbehov.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida