Här söks det bygglov i Lidköpings kommun

Här är alla inkomna ansökningar och anmälningar till byggenheten på Lidköpings kommun under vecka 17.

LOVENE 1:12 Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
OLOF HANSTORP 1:5 LST Kulturmiljöenheten (Beslut för kännedom) 2023-04-24. Beslut om bidrag till vård av värdefull kulturmiljö – Krake – Naven.
KRABBAN 5 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
ÖSTERBACKA 1:2 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus, befintlig stuga rivs.
SUNNERBY 1:94 Anmälan ”Attefall” om tillbyggnad av bostadshus.
ÅGÅRDSOMRÅDET 1:1 Ansökan om bygglov för nybyggnad av offentlig toalettbyggnad, ersätter befintlig.
KANNAN 3 Anmälan om installation av eldstad, braskassett.

 

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida