Här söks det bygglov i Lidköpings kommun


Här är alla inkomna ansökningar och anmälningar till byggenheten på Lidköpings kommun under vecka 18.

JÄRPEN 1 Ansökan om bygglov för nybyggnad av pergola med insynsskydd.
HYVELN 2 Ansökan om marklov för schaktning, markförstärkning av ytor.
SUNNEGATA 3:51 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
HARVEN 4 Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av försäljningsautomat, förlängning av bef ärende.
LAGERN 3 Ansökan om bygglov för utvändig ändring av skolbyggnad, del av fönster ersätts av ventilationskåpa.
MEJSELN 26 Tillsyn gällande olovligt byggande, imkanal.
STOLA 1:1 Beslut från Länsstyrelsen 230504 i ärende 11549-2023 om dispens för nedtagning av döda träd i allé på fastigheten Stola 1:1.
HÄMPLINGEN 7 LST (Beslut för kännedom) om tillstånd till ingrepp i fornlämning med villkor om arkeologisk förundersökning.
KAMELEN 4 Ansökan om bygglov för utvändig ändring av enbostadshus, ommålning av fasad och fönster.
GALATHEA 5 Ansökan om bygglov för utvändig ändring av byggnad, nytt fönster samt ändring av ventilationssystem.
SOLHAGEN 5 Ansökan om bygglov för plank, rivning av garage.
ÖRSLÖSA 1:31 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage.
TRANUM 1:23 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, befintligt bostadshus rivs.

 

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida