Kampanj ska hjälpa vuxna att sätta gränser

Fullkoll.nu ger svar på frågor, tips och information om ungdomar, alkohol och andra droger.

Undersökningar visar att föräldrar och andra vuxnas tydliga gränser när det gäller alkohol och andra droger bidrar till minskad konsumtion bland ungdomar. Länsstyrelsen lanserar webbplatsen Fullkoll.nu för att stötta vuxna att sätta tydliga gränser, ge konkreta tips och fakta om olika preparat. Här finns också material för dig som möter tonårsföräldrar och unga i ditt arbete.

– Vi vet att ingen kan ha 100 procent koll på sin tonåring, men vi vill ge föräldrar och andra viktiga vuxna bättre koll på vad som verkligen gäller när det kommer till ungas relation till alkohol och andra droger. När man har den kunskapen och tryggheten kan det vara lättare att säga nej. Dessutom visar undersökningar att ungdomar uppskattar tydliga gränser, säger Maribel Basualdo Raneskog. utvecklare i folkhälsa och rättighetsfrågor på Länsstyrelsen Västra Götaland.
Förutom tips till föräldrar och andra viktiga vuxna innehåller Fullkoll.nu verktyg och material till kommuner, civilsamhälle och andra aktörer som arbetar förebyggande mot alkohol och andra droger. Exempel på sådant material är affischer att använda i verksamheterna och kommunikationsinsatser att dela i sociala medier.
– I verktygslådan som Fullkoll.nu erbjuder finns olika typer av material som vi hoppas ska vara användbart i olika sammanhang. Om vi är många aktörer som hjälps åt kan det få stor genomslagskraft i hela landet, säger Maribel Basualdo Raneskog.

Länsstyrelsen stöttar det regionala arbetet mot alkohol och andra droger
Länsstyrelserna har uppdrag från regeringen att samordna arbetet mot alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS) i respektive län. Nya Fullkoll.nu är en del i det arbetet. Att fokus ligger på att nå vuxna för att minska ungas alkohol- och droganvändning har att göra med att den nationella ANDTS-strategin har särskilda insatsområden kring barn och unga. Strategins övergripande mål är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol samt ett minskat tobaksbruk.
– Att fler ungdomar väljer att skjuta upp sin alkoholdebut och att färre börjar använda droger överhuvudtaget leder förhoppningsvis till att de även i vuxen ålder har en mer restriktiv inställning till alkohol och andra droger. Fokus på barn och unga är liksom vid många andra tillfällen en viktig del i det förebyggande arbetet”, säger Maribel Basualdo Raneskog.

Fullkoll.nu lanserades den 22 maj och drivs av landets 21 länsstyrelser.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida