Så skyddar du dig vid åska

Åska och blixtar över bostadshus. Foto: Istock.

Elsäkerhet och åska är viktiga ämnen att vara medveten om för att skydda både oss människor och den el vi har runt omkring oss. Åska kan utgöra en allvarlig risk för elprodukter och elektriska anläggningar och det finns flera försiktighetsåtgärder som man kan göra för att minimera farorna.

Åskväder kan innebära en risk för brand och att elprodukter skadas. När ett åskväder närmar sig är det bäst att om möjligt dra ur stickproppar till elektriska apparater. I förebyggande syfte och för att skydda apparater som det är svårt att koppla ur finns åsk- och överspänningsskydd som kan monteras direkt i vägguttagen alternativt fast i mätarskåp eller elcentral. Detta är anordningar som är avsedda att minska eller förhindra skador på elutrustningar genom att skydda mot de överspänningar som kan uppstå vid åska. Tänk på att fasta åskskydd ska installeras av ett elinstallationsföretag. Försök om möjligt att undvika användande anslutna elektriska apparater under åskväder. Förutsättningen för att en elprodukt ska skadas av ett blixtnedslag är att den har kontakt med elnätet, så att dra ur kontakten är ditt bästa skydd. Om blixten slår ned i närliggande elanläggningar kan den sprida sig genom ledningarna och orsaka skador på elektriska apparater eller till och med leda till brand. Förutom att skydda elektriska apparater är det också viktigt att skydda dig själv under åskväder. Undvik att använda telefoner som är anslutna till laddare eller ett telefonjack, eftersom åska kan skicka ström genom både elledningar och telefonlinjer och därmed utgöra en fara för användaren. Stanna inomhus under åskväder och undvik kontakt med metallföremål eftersom de kan fungera som ledare för elektricitet.

Se till att jordfelsbrytaren funkar
För att förbättra elsäkerheten i ditt hem, se till att ha fungerande jordfelsbrytare och se över din elektriska anläggning regelbundet. Testa din jordfelsbrytare minst två gånger per år. När du trycker på testknappen ska strömmen i huset brytas. Om strömmen inte bryts bör du snarast kontakta ett elinstallationsföretag. Det är du som husägare som är ansvarig för att elen är säker i ditt hem. Kontrollera alla utrymmen i och runt huset och låt med fördel ett elinstallationsföretag besikta dina elinstallationer. Jordfelsbrytare är en effektiv och relativt billig skyddsanordning som exempelvis kan förhindra att följdskador orsakar brand i en elprodukt som blivit skadad. Enkelt förklarat bryter jordfelsbrytaren strömmen om den känner av att elen tar fel väg, exempelvis genom en människokropp eller till diskbänken som en ansluten elapparat står på. I äldre hus kan jordfelsbrytare ibland saknas eftersom det inte fanns några krav på detta i hus byggda före 1994. En jordfelsbrytare ska inte uppfattas som ett åskskydd även om det kan medverka till att minska skadorna, den ska i stället betraktas som en mycket kompetent skyddsapparat som gör sitt jobb om skador plötsligt uppstår i elanläggning och utrustning av andra skäl än åska. Kolla upp med ditt försäkringsbolag om vad som gäller vid blixtnedslag och även om det finns villkor eller förmåner om det finns jordfelsbrytare i huset.

Allmänna råd vid åska

  • Sök dig inomhus så snart ett åskväder närmar sig.
  • Dra ur sladden till all elektronisk utrustning.
  • Undvik att tala i den fasta telefonen. Mobiltelefoner är okej att ringa med så länge den inte laddas samtidigt.
  • Använd inte datorer med strömsladden i under åskväder.
  • Håll dig borta från elektriska ledningar och metallstängsel som kan leda blixtströmmen långa sträckor.
  • Tänk på att inte vara på öppna fält (exempelvis golfbanor och idrottsplatser) i närheten av kraftledningar eller på öppet vatten när det åskar. Blixten söker sig till högsta punkten.
  • Bada inte i sjöar och vattendrag, vatten leder ström. Vänta också med att duscha eller bada inomhus.
  • Följ väderprognoserna för att ta reda på om ett åskväder är i antågande.

Sammanfattningsvis är elsäkerhet och åska viktiga frågor som inte bör underskattas. Genom att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder kan du minimera risken för skador på elektriska apparater och framför allt skydda dig själv och din familj från farorna med åskväder.

Källa: Elsäkerhetsverket.Vill du se fler artiklar som denna på nyhetssajten? Stöd oss gärna genom att swisha tio kronor, eller valfritt belopp, till 123 579 86 40. Lidköpingsextra är gratis att läsa (du behöver inte betala för någon prenumeration) men vi blir väldigt glada om du vill stödja oss i vårt arbete med att bevaka vad som händer runt om i Lidköpings kommun.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida