Sex vargar ska skjutas i Västra Götalands län

Enligt den senaste inventeringen finns ingen genetiskt viktig varg i reviret Ripelången, där licensjakten får ske. Bilden är en arkivbild. Foto: Magnus Elander, Scandinav.

Länsstyrelserna har fattat beslut om licensjakt efter varg 2024. Vinterns jakt i Västra Götalands län omfattar totalt sex vargar i reviret Ripelången. Licensjakten startar den 2 januari 2024 och pågår som längst till och med den 15 februari 2024.

Huvudsyftet med licensjakten är att minska tätheten av vargrevir där den är som störst i mellersta och södra rovdjursförvaltningsområdena. Reviret Ripelången är beläget i landets mest vargtäta område. Enligt den senaste inventeringen finns det ingen genetiskt viktig varg i området. Skulle det visa sig att en genetiskt viktig varg ändå uppehåller sig i jaktområdet kommer jakten att avlysas. Beslutet om licensjakt ligger i linje med de riktlinjer som Viltförvaltningsdelegationen i Västra Götalands län beslutat om i den regionala förvaltningsplanen för stora rovdjur. Jaktområdet ligger till största delen i Herrljunga och Falköpings kommuner, men sträcker sig även in i Vara och Ulricehamns kommuner. Senast Länsstyrelsen i Västra Götaland beslutade om licensjakt efter varg var 2011.

Bred förankring och samverkan
I hela landet omfattar licensjakten 2024 totalt sex revir, vilket motsvarar 36 individer. Naturvårdsverket har delegerat rätten att fatta beslut om licensjakt till länsstyrelserna, i enlighet med riksdagens beslut att rovdjurspolitiken ska vara regionaliserad. De länsstyrelser som får fatta beslut om licensjakt efter varg samverkar, och den gemensamma bedömningen är att beslutad fördelning och jaktuttag minskar negativ påverkan för människor och tamdjur, men inte riskerar vargstammens bevarandestatus.

Länsstyrelserna i södra och mellersta rovdjursförvaltningsområdena* har efter samråd enats om licensjakt i följande revir:

Län Rovdjursförvaltningsområde Revir Antal vargar
Södermanland Södra Gryten 6
Värmland Mellersta Tjunken 6
Västmanland Mellersta Venabäcken 6
Västra Götaland Mellersta Ripelången 6
Örebro Mellersta Tångeråsa 6
Örebro Mellersta Villingsberg 6

* Rovdjursförvaltningsområden:

Mellersta omfattar Gävleborgs, Dalarnas, Västmanlands, Örebros, Värmlands, Uppsalas, Västra Götalands och Stockholms län.

Södra omfattar Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Blekinge, Skåne och Hallands län.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida