Tio kubikmeter popcorn släpps ut i Vänern

Bild från övning i Mälaren. Foto: Karin Cars.

Nu på onsdag den 4 oktober samlas deltagare från flera räddningsorganisationer i Karlstad för att tillsammans öva samhällets förmåga att hantera en miljöolycka i Vänern. En av övningarna innebär att ta upp olja ur vatten. För att simulera olja används inget mindre än popcorn.

Övningen blir den största miljöräddningsövningen i Vänern någonsin med ett 80-tal deltagare som ingår i det svenska civilförsvaret. Bland annat Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet, Vänerhamn och samtliga räddningsförbund runt Vänern.

Popcorn används för att simulera olja
Räddningstjänstförbunden, Sjöfartsverket, SSRS och Kustbevakningen kommer tillsammans engagera drygt 80 personer som ska öva tillsammans på Vänern. Ett av övningsmomenten är att lokalisera och ta upp olja ur vattnet. För att simulera olja kommer en stor mängd popcorn att användas.
– Popcorn har ungefär samma egenskaper som olja. Det lägger sig på vattenytan, följer med vattenströmmarna och kan tas upp med vår utrustning för olja, säger Lars Langman, övningsledare, Kustbevakningen.
Under övningen kommer totalt tio kubikmeter popcorn att släppas ut. En kubikmeter släpps ut i yttre hamn och resterande nio kubikmeter släpps syd om Karlstad. I Inre hamn kommer en grundgående strandbekämpare användas för att ta upp popcornen.

En liter dieselolja kan göra en miljon liter vatten otjänligt som livsmedel
Vänern försörjer cirka en miljon människor med dricksvatten. Ett utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen riskerar att orsaka allvarliga skador på miljön.
– Det räcker med en liter dieselolja för att smaksätta en miljon liter vatten och göra det otjänligt som livsmedel. Ett större utsläpp kan komma att störa ut ett vattenverk över längre tid och skapa mycket stora samhällsstörningar, säger Lars Langman.
Britt Carlsson, chef för livsmedelsavdelningen på Karlstads kommun, berättar att hon ser positivt på övningar som säkrar vårt viktigaste livsmedel.
– Vi är positiva till att övningar genomförs med syfte att säkra rent dricksvatten. Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel, säger Britt Carlsson, avdelningschef livsmedel, miljöförvaltningen.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida